א ויהי הגורל למחה בני יהודה למשפחתם אל-גבול אדום מדבר-צן נגבה מקצה תימן : ב ויהי להם גבול נגב מקצה ים המלח מן-הלשן הפנה נגבה : ג ויצא אל-מנגב למעלה עקרבים ועבר צנה ועלה מנגב לקדש ברנע ועבר חצרון ועלה אדרה ונסב הקרקעה : ד ועבר עצמונה ויצא נחל מצרים והיו תצאות הגבול ימה זה-יהיה לכם גבול נגב : ה וגבול קדמה ים המלח עד-קצה הירדן וגבול לפאת צפונה מלשון הים מקצה הירדן : ו ועלה הגבול בית חגלה ועבר מצפון לבית הערבה ועלה הגבול אבן בהן בן-ראובן : ז ועלה הגבול דברה מעמק עכור וצפונה פנה אל-הגלגל אשר-נכח למעלה אדמים אשר מנגב לנחל ועבר הגבול אל-מי-עין שמש והיו תצאתיו אל-עין רגל : ח ועלה הגבול גי בן-הנם אל-כתף היבוסי מנגב היא ירושלם ועלה הגבול אל-ראש ההר אשר על-פני גי-הנם ימה אשר בקצה עמק-רפאים צפנה : ט ותאר הגבול מראש ההר אל-מעין מי נפתוח ויצא אל-ערי הר-עפרון ותאר הגבול בעלה היא קרית יערים : י ונסב הגבול מבעלה ימה אל-הר שעיר ועבר אל-כתף הר-יערים מצפונה היא כסלון וירד בית-שמש ועבר תמנה : יא ויצא הגבול אל-כתף עקרון צפונה ותאר הגבול שכרונה ועבר הר-הבעלה ויצא יבנאל והיו תצאות הגבול ימה : יב וגבול ים הימה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית