א ויהושע זקן בא בימים ויאמר יהוה אליו אתה זקנתה באת בימים והארץ נשארה הרבהמאד לרשתה : ב זאת הארץ הנשארת כל-גלילות הפלשתים וכל-הגשורי : ג מן-השיחור אשר על-פני מצרים ועד גבול עקרון צפונה לכנעני תחשב חמשת סרני פלשתים העזתי והאשדודי האשקלוני הגתי והעקרוני והעוים : ד מתימן כל-ארץ הכנעני ומערה אשר לצידנים עד-אפקה עד גבול האמרי : ה והארץ הגבלי וכל-הלבנון מזרח השמש מבעל גד תחת הר-חרמון עד לבוא חמת : ו כל-ישבי ההר מן-הלבנון עד-משרפת מים כל-צידנים אנכי אורישם מפני בני ישראל רק הפלה לישראל בנחלה כאשר צויתיך : ז ועתה חלק אתהארץ הזאת בנחלה לתשעת השבטים וחצי השבט המנשה : ח עמו הראובני והגדי לקחו נחלתם אשר נתן להם משה בעבר הירדן מזרחה כאשר נתן להם משה עבד יהוה : ט מערוער אשר על-שפת-נחל ארנון והעיר אשר בתוך-הנחל וכל-המישר מידבא עד-דיבון : י וכל ערי סיחון מלך האמרי אשר מלך בחשבון עד-גבול בני עמון : יא והגלעד וגבול הגשורי והמעכתי וכל הר חרמון וכל-הבשן עד-סלכה : יב כל-ממלכות עוג בבשן אשר-מלך בעשתרות ובאדרעי הוא נשאר מיתר הרפאים ויכם משה וירשם : יג ולא הורישו בני ישראל את-הגשורי ואת-המעכתי וישב גשור ומעכת...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית