א לא-יקח איש את-אשת אביו ולא יגלה כנף אביו : ב לא-יבא פצוע-דכה וכרות שפכה בקהל יהוה : ג לא-יבא ממזר בקהל יהוה גם דור עשירי לא-יבא לו בקהל יהוה : ד לא-יבא עמוני ומואבי בקהל יהוה גם דור עשירי לא-יבא להם בקהל יהוה עד-עולם : ה על-דבר אשר לא-קדמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים ואשר שכר עליך את-בלעם בן-בעור מפתור ארם נהרים לקללך : ו ולא-אבה יהוה אלהיך לשמע אל-בלעם ויהפך יהוה אלהיך לך את-הקללה לברכה כי אהבך יהוה אלהיך : ז לא-תדרש שלמם וטבתם כל-ימיך לעולם : ח לא-תתעב אדמי כי אחיך הוא לא-תתעב מצרי כי-גר היית בארצו : ט בנים אשר-יולדו להם דור שלישי יבא להם בקהל יהוה : י כי-תצא מחנה על-איביך ונשמרת מכל דבר רע : יא כי-יהיה בך איש אשר לא-יהיה טהור מקרה-לילה ויצא אל-מחוץ למחנה לא יבא אל-תוך המחנה : יב והיה לפנות-ערב ירחץ במים וכבא השמש יבא אל-תוך המחנה : יג ויד תהיה לך מחוץ למחנה ויצאת שמה חוץ : יד ויתד תהיה לך על-אזנך והיה בשבתך חוץ וחפרתה בה ושבת וכמית את-צאתך : טו כי יהוה אלהיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת איביך לפניך והיה מחניך קדוש ולא-יראה בך ערות דבר ושב מאחריך : טז לאתסגיר עבד אל-אדניו אשר...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית