א וידבר יהוה אל-משה לאמר : ב צו את-בני ישראל ואמרת אלהם כי-אתם באים אלהארץ כנען זאת הארץ אשר תפל לכם בנחלה ארץ כנען לגבלתיה : ג והיה לכם פאת-נגב ממדבר-צן על-ידי אדום והיה לכם גבול נגב מקצה ים-המלח קדמה : ד ונסב לכם הגבול מנגב למעלה עקרבים ועבר צנה והיו תוצאתיו מנגב לקדש ברנע ויצא חצר-אדר ועבר עצמנה : ה ונסב הגבול מעצמון נחלה מצרים והיו תוצאתיו הימה : ו וגבול ים והיה לכם הים הגדול וגבול זה-יהיה לכם גבול ים : ז וזה-יהיה לכם גבול צפון מן-הים הגדל תתאו לכם הר ההר : ח מהר ההר תתאו לבא חמת והיו תוצאת הגבל צדדה : ט ויצא הגבל זפרנה והיו תוצאתיו חצר עינן זה-יהיה לכם גבול צפון : י והתאויתם לכם לגבול קדמה מחצר עינן שפמה : יא וירד הגבל משפם הרבלה מקדם לעין וירד הגבל ומחה על-כתף ים-כנרת קדמה : יב וירד הגבול הירדנה והיו תוצאתיו ים המלח זאת תהיה לכם הארץ לגבלתיה סביב : יג ויצו משה את-בני ישראל לאמר זאת הארץ אשר תתנחלו אתה בגורל אשר צוה יהוה לתת לתשעת המחות וחצי המחה : יד כי לקחו מחה בני הראובני לבית אבתם ומחה בני-הגדי לבית אבתם וחצי מחה מנשה לקחו נחלתם : טו שני המחות וחצי המחה לקחו נחלתם מעבר לירדן י...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית