א ויעש את-מזבח העלה עצי שחים חמש אמות ארכו וחמש-אמות רחבו רבוע ושלש אמות קמתו : ב ויעש קרנתיו על ארבע פנתיו ממנו היו קרנתיו ויצף אתו נחשת : ג ויעש את-כלכלי המזבח את-המירת ואת-היעים ואת-המזרקת את-המזלגת ואת-המחתת כל-כליו עשה נחשת : ד ויעש למזבח מכבר מעשה רשת נחשת תחת כרכבו מלמחה עד-חציו : ה ויצק ארבע טבעת בארבע הקצות למכבר הנחשת בתים לבדים : ו ויעש את-הבדים עצי שחים ויצף אתם נחשת : ז ויבא את-הבדים בחבעת על צלעת המזבח לשאת אתו בהם נבוב לחת עשה אתו : ח ויעש את הכיור נחשת ואת כנו נחשת במראת הצבאת אשר צבאו פתח אהל מועד : ט ויעש את-החצר לפאת נגב תימנה קלעי החצר שש משזר מאה באמה : י עמודיהם עשרים ואדניהם עשרים נחשת ווי העמודים וחשקיהם כסף : יא ולפאת צפון מאה באמה עמודיהם עשרים ואדניהם עשרים נחשת ווי העמודים וחשקיהם כסף : יב ולפאת-ים קלעים חמשים באמה עמודיהם עשרה ואדניהם עשרה ווי העמדים וחשוקיהם כסף : יג ולפאת קדמה מזרחה חמשים אמה : יד קלעים חמש-עשרה אמה אל-הכתף עמודיהם שלשה ואדניהם שלשה : טו ולכתף השנית מזה ומזה לשער החצר קלעים חמש עשרה אמה עמדיהם שלשה ואדניהם שלשה : טז כל-קלעי החצר סביב שש מ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית