א ויעש בצלאל את-הארן עצי שחים אמתים וחצי ארכו ואמה וחצי רחבו ואמה וחצי קמתו : ב ויצפהו זהב טהור מבית ומחוץ ויעש לו זר זהב סביב : ג ויצק לו ארבע טבעת זהב על ארבע פעמתיו ושתי טבעת על-צלעו האחת ושתי טבעת על-צלעו השנית : ד ויעש בדי עצי שחים ויצף אתם זהב : ה ויבא את-הבדים בחבעת על צלעת הארן לשאת את-הארן : ו ויעש כפרת זהב טהור אמתים וחצי ארכה ואמה וחצי רחבה : ז ויעש שני כרבים זהב מקשה עשה אתם משני קצות הכפרת : ח כרוב-אחד מקצה מזה וכרוב-אחד מקצה מזה מן-הכפרת עשה את-הכרבים משני קצותיו : ט ויהיו הכרבים פרשי כנפים למעלה סככים בכנפיהם על-הכפרת ופניהם איש אל-אחיו אל-הכפרת היו פני הכרבים : י ויעש את-השלחן עצי שחים אמתים ארכו ואמה רחבו ואמה וחצי קמתו : יא ויצף אתו זהב טהור ויעש לו זר זהב סביב : יב ויעש לו מסגרת טפח סביב ויעש זר-זהב למסגרתו סביב : יג ויצק לו ארבע טבעת זהב ויתן את-החבעת על ארבע הפאת אשר לארבע רגליו : יד לעמת המסגרת היו החבעת בתים לבדים לשאת את-השלחן : טו ויעש את-הבדים עצי שחים ויצף אתם זהב לשאת את-השלחן : טז ויעש את-הכלים אשר על-השלחן את-קערתיו ואת-כפתיו ואת מנקיתיו ואת-הקשות אשר ימך ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית