א ויקהל משה את-כל-עדת בני ישראל ויאמר אלהם אלה הדברים אשר-צוה יהוה לעשת אתם : ב ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קדש שבת שבתון ליהוה כלהעשה בו מלאכה יומת : ג לא-תבערו אש בכל משבתיכם ביום השבת : ד ויאמר משה אלכל-עדת בני-ישראל לאמר זה הדבר אשר-צוה יהוה לאמר : ה קחו מאתכם תרומה ליהוה כל נדיב לבו יביאה את תרומת יהוה זהב וכסף ונחשת : ו ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים : ז וערת אילם מאדמים וערת תחשים ועצי שחים : ח ושמן למאור ובשמים לשמן המשחה ולקטרת הממים : ט ואבני-שהם ואבני מלאים לאפוד ולחשן : י וכל-חכם-לב בכם יבאו ויעשו את כל-אשר צוה יהוה : יא את-המשכן את-אהלו ואת-מכסהו את-קרסיו ואתקרשיו את-בריחו את-עמדיו ואת-אדניו : יב את-הארן ואת-בדיו את-הכפרת ואת פרכת המסך : יג את-השלחן ואת-בדיו ואת-כל-כליו ואת לחם הפנים : יד ואת-מנרת המאור ואתכליה ואת-נרתיה ואת שמן המאור : טו ואת-מזבח הקטרת ואת-בדיו ואת שמן המשחה ואת קטרת הממים ואת-מסך הפתח לפתח המשכן : טז את מזבח העלה ואת-מכבר הנחשת אשרלו את-בדיו ואת-כל-כליו את-הכיר ואת-כנו : יז את קלעי החצר את-עמדיו ואת-אדניה ואת מסך שער החצר : יח את-יתדת ה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית