א ואתה הקרב אליך את-אהרן אחיך ואת-בניו אתו מתוך בני ישראל לכהנו-לי אהרן נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר בני אהרן : ב ועשית בגדי-קדש לאהרן אחיך לכבוד ולתפארת : ג ואתה תדבר אל-כל-חכמי-לב אשר מלאתיו רוח חכמה ועשו את-בגדי אהרן לקדשו לכהנולי : ד ואלה הבגדים אשר יעשו חשן ואפוד ומעיל וכתנת תשבץ מצנפת ואבנט ועשו בגדיקדש לאהרן אחיך ולבניו לכהנו-לי : ה והם יקחו את-הזהב ואת-התכלת ואת-הארגמן ואתתולעת השני ואת-השש : ו ועשו את-האפד זהב תכלת וארגמן תולעת שני ושש משזר מעשה חשב : ז שתי כתפת חברת יהיה-לו אל-שני קצותיו וחבר : ח וחשב אפדתו אשר עליו כמעשהו ממנו יהיה זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר : ט ולקחת את-שתי אבני-שהם ופתחת עליהם שמות בני ישראל : י ששה משמתם על האבן האחת ואת-שמות הששה הנותרים על-האבן השנית כתולדתם : יא מעשה חרש אבן פתוחי חתם תפתח אתשתי האבנים על-שמת בני ישראל מסבת משבצות זהב תעשה אתם : יב ושמת את-שתי האבנים על כתפת האפד אבני זכרן לבני ישראל ונשא אהרן את-שמותם לפני יהוה על-שתי כתפיו לזכרן : יג ועשית משבצת זהב : יד ושתי שרשרת זהב טהור מגבלת תעשה אתם מעשה עבת ונתתה את-שרשרת העבתת על-המשבצת ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית