א וידבר יהוה אל-משה לאמר : ב דבר אל-בני ישראל ויקחו-לי תרומה מאת כל-איש אשר ידבנו לבו תקחו את-תרומתי : ג וזאת התרומה אשר תקחו מאתם זהב וכסף ונחשת : ד ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים : ה וערת אילם מאדמים וערת תחשים ועצי שחים : ו שמן למאר בשמים לשמן המשחה ולקטרת הממים : ז אבני-שהם ואבני מלאים לאפד ולחשן : ח ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם : ט ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל-כליו וכן תעשו : י ועשו ארון עצי שחים אמתים וחצי ארכו ואמה וחצי רחבו ואמה וחצי קמתו : יא וצפית אתו זהב טהור מבית ומחוץ תצפנו ועשית עליו זר זהב סביב : יב ויצקת לו ארבע טבעת זהב ונתתה על ארבע פעמתיו ושתי טבעת על-צלעו האחת ושתי טבעת על-צלעו השנית : יג ועשית בדי עצי שחים וצפית אתם זהב : יד והבאת אתהבדים בחבעת על צלעת הארן לשאת את-הארן בהם : טו בטבעת הארן יהיו הבדים לא יסרו ממנו : טז ונתת אל-הארן את העדת אשר אתן אליך : יז ועשית כפרת זהב טהור אמתים וחצי ארכה ואמה וחצי רחבה : יח ועשית שנים כרבים זהב מקשה תעשה אתם משני קצות הכפרת : יט ועשה כרוב אחד מקצה מזה וכרוב-אחד מקצה מזה מן-הכפרת תעשו את-הכרבים על-שני קצותיו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית