א ויזכר אלהים את-נח ואת כל-החיה ואת-כל-הבהמה אשר אתו בתבה ויעבר אלהים רוח על-הארץ וישכו המים : ב וימכרו מעינת תהום וארבת השמים ויכלא הגשם מן-השמים : ג וישבו המים מעל הארץ הלוך ושוב ויחסרו המים מקצה חמשים ומאת יום : ד ותנח התבה בחדש השביעי בשבעה-עשר יום לחדש על הרי אררט : ה והמים היו הלוך וחסור עד החדש העשירי בעשירי באחד לחדש נראו ראשי ההרים : ו ויהי מקץ ארבעים יום ויפתח נח את-חלון התבה אשר עשה : ז וישלח את-הערב ויצא יצוא ושוב עד-יבשת המים מעל הארץ : ח וישלח את-היונה מאתו לראות הקלו המים מעל פני האדמה : ט ולא-מצאה היונה מנוח לכף-רגלה ותשב אליו אל-התבה כי-מים על-פני כל-הארץ וישלח ידו ויקחה ויבא אתה אליו אל-התבה : י ויחל עוד שבעת ימים אחרים ויסף שלח את-היונה מן-התבה : יא ותבא אליו היונה לעת ערב והנה עלה-זית טרף בפיה וידע נח כי-קלו המים מעל הארץ : יב וייחל עוד שבעת ימים אחרים וישלח את-היונה ולא-יספה שוב-אליו עוד : יג ויהי באחת ושש-מאות שנה בראשון באחד לחדש חרבו המים מעל הארץ ויסר נח את-מכסה התבה וירא והנה חרבו פני האדמה : יד ובחדש השני בשבעה ועשרים יום לחדש יבשה הארץ : טו וידבר אלהים אל-נח...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית