א זה ספר תולדת אדם ביום ברא אלהים אדם בדמות אלהים עשה אתו : ב זכר ונקבה בראם ויברך אתם ויקרא את-שמם אדם ביום הבראם : ג ויחי אדם שלשים ומאת שנה ויולד בדמותו כצלמו ויקרא את-שמו שת : ד ויהיו ימי-אדם אחרי הולידו את-שת שמנה מאת שנה ויולד בנים ובנות : ה ויהיו כל-ימי אדם אשר-חי תשע מאות שנה ושלשים שנה וימת : ו ויחי-שת חמש שנים ומאת שנה ויולד את-אנוש : ז ויחי-שת אחרי הולידו אתאנוש שבע שנים ושמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות : ח ויהיו כל-ימי-שת שתים עשרה שנה ותשע מאות שנה וימת : ט ויחי אנוש תשעים שנה ויולד את-קינן : י ויחי אנוש אחרי הולידו את-קינן חמש עשרה שנה ושמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות : יא ויהיו כל-ימי אנוש חמש שנים ותשע מאות שנה וימת : יב ויחי קינן שבעים שנה ויולד את-מהללאל : יג ויחי קינן אחרי הולידו את-מהללאל ארבעים שנה ושמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות : יד ויהיו כל-ימי קינן עשר שנים ותשע מאות שנה וימת : טו ויחי מהללאל חמש שנים וששים שנה ויולד את-ירד : טז ויחי מהללאל אחרי הולידו את-ירד שלשים שנה ושמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות : יז ויהיו כל-ימי מהללאל חמש ותשעים שנה ושמנה מאות שנה וימת : י...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית