א ויכלו השמים והארץ וכל-צבאם : ב ויכל אלהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישבת ביום השביעי מכל-מלאכתו אשר עשה : ג ויברך אלהים את-יום השביעי ויקדש אתו כי בו שבת מכל-מלאכתו אשר-ברא אלהים לעשות : ד אלה תולדות השמים והארץ בהבראם ביום עשות יהוה אלהים ארץ ושמים : ה וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ וכלעשב השדה טרם יצמח כי לא המטיר יהוה אלהים על-הארץ ואדם אין לעבד את-האדמה : ו ואד יעלה מן-הארץ והשקה את-כל-פני האדמה : ז וייצר יהוה אלהים את-האדם עפר מןהאדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה : ח ויחע יהוה אלהים גן-בעדן מקדם וישם שם את-האדם אשר יצר : ט ויצמח יהוה אלהים מן-האדמה כל-עץ נחמד למראה וטוב למאכל ועץ החיים בתוך הגן ועץ הדעת טוב ורע : י ונהר יצא מעדן להשקות את-הגן ומשם יפרד והיה לארבעה ראשים : יא שם האחד פישון הוא המבב את כל-ארץ החוילה אשר-שם הזהב : יב וזהב הארץ ההוא טוב שם הבדלח ואבן השהם : יג ושם-הנהר השני גיחון הוא המובב את כל-ארץ כוש : יד ושם הנהר השלישי חדקל הוא ההלך קדמת אשור והנהר הרביעי הוא פרת : טו ויקח יהוה אלהים את-האדם וינחהו בגן-עדן לעבדה ולשמרה : טז ויצו יהוה אלהים על-האדם לאמר...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית