א בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ : ב והארץ היתה תהו ובהו וחשך על-פני תהום ורוח אלהים מרחפת על-פני המים : ג ויאמר אלהים יהי-אור ויהי-אור : ד וירא אלהים את-האור כי-טוב ויבדל אלהים בין האור ובין החשך : ה ויקרא אלהים לאור יום ולחשך קרא לילה ויהי-ערב ויהי-בקר יום אחד : ו ויאמר אלהים יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים : ז ויעש אלהים את-הרקיע ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל לרקיע ויהי-כן : ח ויקרא אלהים לרקיע שמים ויהי-ערב ויהי-בקר יום שני : ט ויאמר אלהים יקוו המים מתחת השמים אל-מקום אחד ותראה היבשה ויהי-כן : י ויקרא אלהים ליבשה ארץ ולמקוה המים קרא ימים וירא אלהים כי-טוב : יא ויאמר אלהים תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע עץ פרי עשה פרי למינו אשר זרעו-בו על-הארץ ויהיכן : יב ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע למינהו ועץ עשה-פרי אשר זרעו-בו למינהו וירא אלהים כי-טוב : יג ויהי-ערב ויהי-בקר יום שלישי : יד ויאמר אלהים יהי מארת ברקיע השמים להבדיל בין היום ובין הלילה והיו לאתת ולמועדים ולימים ושנים : טו והיו למאורת ברקיע השמים להאיר על-הארץ ויהי-כן : טז ויעש אלהים את-שני המארת הגדלים א...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית