. 1 בכל פירמידה תוצאת תרגיל החבור של שני מספרים סמוכים כתובה בלבנה שמעליהם . השלימו . . 2 כתבו בכל תרגיל שנים מהמספרים האלה כך שיתקבלו תרגילים שונים ופתרו . ›› ››› ›› ››@› בחרו צבעים לדגם על השלט וצבעו לפיו . לאיזה תרגיל יש התוצאה הגדולה ביותר ? מדוע ? לאיזה תרגיל יש התוצאה הקטנה ביותר ? מדוע ? בפעילויות 7-2 יש לכתוב את המספרים הנתונים בתרגילים ולא בתוצאות .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית