. 1 הוסיפו דברים או מחקו דברים לפי הסימן + - הכתוב ( או . ( השלימו את התרגיל ופתרו . אפשר לבקש מהתלמידים לספר סיפורים מתאימים לסעיף שיש בו תרגיל חיבור ולסעיף שיש בו תרגיל חיסור . תלמידים שיכולים לכתוב את הסיפורים - כדאי שיכתבו במחברת . חשוב שבכל סיפור יוזכרו כל שלושת המספרים ) של התרגיל ושל התוצאה . ) . 2 מתחילים מאותו המספר – מחברים או מחסרים השלימו כל תרגיל כרצונכם ופתרו . תלמידים הזקוקים לאבזרים מומלץ שישתמשו בהם . . 3 בכל סעיף כתבו תרגילים שונים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית