עבודה כתתית מבקשים מהתלמידים לומר תרגיל חיסור ) תרגיל ‘ פחות ) ' שהם מכירים . מתמקדים באחד התרגילים בתחום : 10-ה מבקשים מהתלמידים לבנות את התרגיל באבזרים , כמו בדוגמה . כותבים את התרגיל ואת התוצאה על הלוח . התלמידים קוראים את התרגיל וכותבים אותו במחברת . חוזרים על הפעילות בתרגיל אחר . ה בציורים של תרגילי החיסור בספר לרוב ייצגנו את המספר הראשון בתרגיל ) השלם ( בצבע כתום , משום שהוא בהיר מהכחול . כשבונים בדסקיות על דף הפסים - אין חשיבות לצבע המייצג את המספר הראשון . ה בשלב זה של הלמידה רצוי שאת כל שלבי הפתירה יבצעו התלמידים באבזרים . כשמשתמשים באבזרים אין צורך לצייר בספר . ה אפשר לשנות את צבע הדסקיות המייצגות את המספר השני בצד ימין או שמאל של הפסים ) כך שיהיה נוח לזהות במהירות את שני החלקים . )  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית