עבודה כתתית מבקשים מהתלמידים לומר תרגיל חיבור ) תרגיל 'ועוד ) ' שהם מכירים . מתמקדים באחד התרגילים בתחום : 10-ה מבקשים מהתלמידים לבנות את התרגיל באבזרים , כמו בדוגמה . כותבים את התרגיל ואת התוצאה על הלוח . חוזרים על הפעילות בתרגילים נוספים . ה בשלב זה של הלמידה רצוי שאת כל שלבי הפתירה יבצעו התלמידים באבזרים . ה חשוב לבנות תחילה כל חלק בנפרד ורק לאחר מכן לצרף את שני החלקים ורצוי לא לקצר את התהליך . כשמצרפים את הדסקיות של שני המספרים , חשוב להניח אותן ברצף . כדאי לעשות זאת בדרך הנוחה , ללא קשר למקומו של כל מספר בתרגיל . בדוגמה נוח להעביר את שתי הדסקיות הכתומות לפס שמונחות עליו 4 הדסקיות הכחולות . ה לזיהוי השלם והחלקים בתרגיל חיבור ותוצאה יש חשיבות רבה בהמשך - הוא תורם להבנת הקשר בין תרגילי חיבור ובין תרגילי חיסור שיש להם אותו מבנה ) אותו שלם ואותם חלקים . )  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית