. 1 בכל סעיף הפרידו את השלם לשני חלקים . כתבו מהו השלם ומהם החלקים . עבודה כתתית משימת פתיחה לפני פעילות 1 כל התלמידים בונים מספר כלשהו ) 1-מ עד ) 10 בדסקיות בצבע אחד על פס אחד בדף הפסים – זהו השלם . כל תלמיד מפריד את השלם לשני חלקים : הוא הופך ) לצבע האחר ( מספר דסקיות ברצף כרצונו ורושם מהו השלם ומהם החלקים . תלמידים שונים מציגים לפני חבריהם את הדרך שבה הפרידו את השלם . דיון : האם תלמידים שונים הפרידו לשני חלקים שונים ? האם יש תלמידים שהפרידו את השלם לאותם שני חלקים בדרכים שונות ? ה כשרוצים לייצג את 0 כאחד החלקים , כל הדסקיות נשארות באותו הצבע והן מייצגות את החלק האחר .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית