א . שלם וחלקים 59 ........................................................................... ב . חבור 66 ........................................................................................... ג . חסור 84 ........................................................................................... ד . חבור וחסור 92 .............................................................................. ה . העשרה 135 ..................................................................................... אבזרים לפרק דסקיות , דף פסים מחיק , כרטיסים לגזירה ודפי מדבקות ) במארז האבזרים ( התבוננו בציור של מסיבת יום ההולדת : כמה פ ֵ רות יש בסך הכול ? כמה פ ֵ רות על השולחן העגול ? כמה פ ֵ רות על השולחן המרובע ? כמה תפוחים על השולחנות ? כמה תפוזים על השולחנות ? כמה בלונים יש על הדשא ? כמה בלונים מתעופפים ? כמה בלונים יש בסך הכול ? הערה : אפשר לשאול שאלות נוספות המתאימות לציור .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית