. 1 האם אפשר לסדר את כל הכמות בזוגות ? הקיפו זוגות וסמנו כן או לא . . 2 צירו תפוזים לפי ההוראות והשלימו מספרים . כ ַ מות ש ֶ ֶ א ְ פ ָ שר ל ְ ס ַ ד ֵ ר ב ְ זוגות . כ ַ מות ש ֶ ִ אי- ֶ א ְ פש ָ ר ל ְ ס ַ ד ֵ ר ב ְ זוגות . מספר המתאים לכמות שאפשר לסדר בזוגות נקרא מספר זוגי . מספר המתאים לכמות שאי אפשר לסדר בזוגות נקרא מספר אי זוגי .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית