. 1 א . כמה צלחות יש על השלחן שלמטה ? ב . כמה ספלים יש בדף המדבקות ? ג . מה יש יותר ? הקיפו . ד . נסו להדביק ספל אחד על כל צלחת . מה נשאר ? הקיפו . . 2 מה יש יותר בציור ? הקיפו . ( אפשר לענות גם בלי למנות ( . התבוננו בציור שבעמוד : 4 מה יש יותר - בנים או בנות ? ציפורים על הגדר או על חוטי חשמל ? תפוזים או ילדים ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית