. 1 קחו את דף הפסים ואת הדסקיות שבמארז האבזרים . בנו את אחד מהמספרים האלה בדסקיות על פסים : הראו לחבריכם את המספר שבניתם . האם הם יוכלו לזהות את המספר במהירות ? כיצד ? דף הפסים הוא דף מחיק , ולכן במקום להניח דסקיות על פסים אפשר לצייר עליהם את הדסקיות במ ַ צ ְ ב ְ ע ִ ים ) טוש ִ ים ( מחיקים . . 2 כתבו מספר מתאים . . 3 צירו דסקיות לפי המספר .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית