. 1 הדביקו . בכל פעילויות ההדבקה משתמשים בדפי המדבקות שבמארז האבזרים . . 2 הדביקו . . 3 צבעו . דגמה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית