א . הכרת המספרים והכמויות 5 ................................................. ב . רצף המספרים 22 ....................................................................... ג . יצוג המספרים בדסקיות על פסים 31 .................................... ד . השואת מספרים והסימנים 39 ................................= , < , > ה . מספרים זוגיים ומספרים אי זוגיים 50 ................................... אבזרים לפרק ה דף לגזירה ) בסוף הספר ( ה דפי מדבקות , דסקיות , דף פסים מחיק וכרטיסים לגזירה ) במארז האבזרים ( תארו את הציור במספרים : כמה ילדים משחקים ? כמה תפוזים יש על כל עץ ? על איזה מספר הילדה עומדת ? מצאו תיאורים נוספים הקשורים במספרים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית