הכרת המספרים עד 3 ....................................................... 10 חבור וחסור עד 57 ................................................................. 10 אבזרים לספר מארז אבזרים שבילים פלוס לכיתה א שבילים פלוס היא סדרת ספרים משולבת טכנולוגיה לכיתות א-ו . בסדרה זו משולבים גם נושאי אורך מפתחי חשיבה : פרה אלגברה , סדרות , לוגיקה ועוד . הסדרה מותאמת לתכנית הלימודים ומתבססת על הניסיון שהצטבר מהפעלת הסדרה "שבילים" במשך יותר מעשר שנים וכן על מחקרים עדכניים מתחום הוראת המתמטיקה בארץ ובעולם . צוות המתמטיקה במטח ייעוץ מדעי : פרופ’ אבי ברמן , פרופ’ רוזה לייקין , פרופ’ פרלה נשר ראש התחום : ד”ר שרה הרשקוביץ מנהלת צוות הפיתוח לבית הספר היסודי : אסנת אפרת ראש צוות סביבות מתוקשבות : הגר רובינק צוות הפיתוח : רגינה אובדנקו , דפנה אפרים , ד”ר שושנה גלעד , ד”ר גיא הד , ד”ר מורין הוך , הדס זוהר , הלית חפר , דורית כהן , לירון מיכאלי , רותי מירון , ד”ר מיכל סוקניק , הגר רובינק השתתפו בגרסאות קודמות : ד”ר אלכס אוליצין , ד”ר אילנה ארנון , ד”ר לאונטי לבנברג , ד”ר איבי מכנדרוב , ד”ר רנטה נירנבורג , שלי ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית