הכרת המספרים עד 10 חיבור וחיסור עד 10 www . school . kotar . co . il הספר במהדורה מקוונת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית משרד החינוך אישור מס 2567 : ' אושר בתאריך : 12 . 12 . 2013  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית