הסתברות

מחבר: גנאדי ארנוביץ, מיכאל משלר, גדעון שורץ, לאה קרניאל וגלעד אמיר
שנת ההוצאה: תשס"ז - 2007
מילות מפתח: מתמטיקה; חשבון; מתמתיקה; מתימטיקה; מטימטיקה; מתימתיקה
ספר זההוא עיבוד של הספר "פרקי הסתברות לביה"ס התיכון" שיצא במהדורת ניסוי ויועד לתלמידים הלומדים ברמה
של 4 ו- 5 יחידות לימוד.
כמו מהדורת הניסוי, כולל ספר זה את כל החומר העיוני הקשור לנושא, והוא מלווה בהסברים מפורטים ובדוגמאות רבות. אל הספר
נושא/נושאים: , מתמטיקה
תוכן הספר:
אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי

ישראל. משרד החינוך

עמודים:
א  ב  ג  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  
23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  
48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  
73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  
98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114