אוגדן למורה - במחשבה שנייה

מחבר:
שנת ההוצאה: תשע"ד - 2013
מילות מפתח: שפה עברית; עברית; שפות; ידיעת הלשון העברית; לשון עברית; לשונות
הנושאים הנדונים ביחידה זו:
• עיסוק בהבנת שאלות )הבנת הנקרא של השאלה( - מהלך שגור ומוכר בתהליכי ההוראה בכיתה.
• למידה בעקבות מבחן - למידה מטעויות.
• פיתוח עמדות נדרשות במצבי היבחנות - המטרה כוללת פיתוח גישה אחראית ומוקפדת, עמדה של נבחן השואף והמכוון להציג את ידיעותיו באופן מיטבי.
• התאמת דרכי הקריאה למטרות הקריאה - קריאת השאלה וקריאה חוזרת בטקסט לאיתור המקורות לתשובה.
• מתן תשובה כתובה לשאלה - כתיבה קצרה על סמך מקור נתון. אל הספר
נושא/נושאים: , דגמי הוראה
תוכן הספר:
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך

עמודים:
1  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22