מדריך למורה : אדם וסביבה בעידן הגלובלי

מחבר: צוות גיאוגרפיה .
שנת ההוצאה: תשע"ג - 2013
מילות מפתח: גיאוגרפיה; תכנון סביבתי; חינוך סביבתי; גאוגרפיה; תכנון; ארכיטקטורה - היבטים אקולוגיים; פיתוח סביבתי; חינוך לאיכות הסביבה; איכות הסביבה - חינוך
מדריך מלווה לספר הלימוד. מפרט את רציונל הספר ורציונל תה"ל.
המדריך כולל:
1. תקצירי פרקי ספר הלימוד והמושגים החשובים לנושא
2. פירוט המרכיבים הדידקטיים בספר: מושגים, קטעי הרחבת ידע, נתונים מספריים, פעילויות
3. פירוט מקורות המידע של ספר הלימוד
4. חומרי רקע למורים
5. הצעות פדגוגיות עקרוניות לאופני הוראה ולמידה מגוונים
6. הצעות קונקרטיות לפעילויות אל הספר
נושא/נושאים: , מדריכים למורה
תוכן הספר:
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

עמודים:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  
26  27  28  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  47  48  49  50  51  52  53  54  
55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  
80  81  82  83  84  85  86  87  88  89