ציוני דרך : מסע זהות בשבילי תרבות ישראל (גרסה חדשה)

מחבר: אירית חפץ, יאיר ליפשיץ, יעל גרוס-רוזן, אריאל אביב, שלומית יחיא-קינר, תמר ג'ינג'יחשווילי, יוחאי עדן, מישאל ציון וענבל יגר
שנת ההוצאה: תשע"ב - 2012
מילות מפתח: זהות ישראלית; זהות יהודית; תרבות ישראל; ציונות ויהדות; תודעה יהודית; תרבויות; יהדות וציונות
ספר זה הוא מסע של זהות. יחד עם הספר נבקר בתחנות השונות במסלול של עיצוב הזהות – הזהות האישית שלי, וזו של הקהילה שאני משתייך אליה. כמו בכל מסע, גם בספר זה יש מסלולים, נקודות ציון, צמתים ושבילים צדדיים; וכמו בכל מסע, אנו מקווים שהספר יביא איתו גם גילויים חדשים עבורכם.
אפשר להתייחס אל הספר כמו אל מפה של מסע – מפה שמשרטטת עבורנו מסלול אפשרי שאותו אנו עוברים
בתהליך עיצוב הזהות שלנו. ראשיתו של המסלול בשאלת הזהות הבסיסית ביותר: 'מי אני?'.
בפרק הראשון ננסה להבין איך אנחנו מגדירים את עצמנו – באופן עצמאי וביחס לזולת ולחברה.
משם, נמשיך אל הפרק השני במסע אל תהליך ההתבגרות. כאן נשאל את עצמנו מהי בגרות וכיצד משפיע תהליך ההתבגרות שלנו על זהותנו האישית ועל תהליך ההצטרפות שלנו לחברת המבוגרים.
משם ממשיך מסענו לפרק השלישי, ובו נבחן את האופן שבו אנו בוחרים את הדרך שלנו בחיים.
הזהות של כל אחד ואחת מאיתנו נוצרת על ידי המפגש של היחיד עם החברה שהוא משתייך אליה. לכן, בפרק השלישי נעבור הלאה מה'אני' העצמאי אל המעגלים שסביבו, התורמים גם הם לעיצוב זהותנו: אל המשפחה שלנו ואל שרשרת הדורות שאנו מצטרפים אליה.
הפרק השני והפרק השלישי בספר אינם כלולים בתכנית המקצוע (הסילבוס) והינם פרקי רשות המיועדים לבתי
הספר המלמדים שעה שבועית נוספת במסגרת תכנית בארי.
משם המעגלים הולכים ומתרחבים, ומקיפים גם את רכיביה האחרים של הזהות היהודית-הישראלית, העם והמדינה: הפרקים הרביעי, החמישי והשישי מוקדשים לסמלים וערכיים מרכזיים בתרבות היהודית: השבת, החגים וסידור התפילה.
בפרק השביעי ימשיך מסענו אל הקהילה היהודית, ובפרק השמיני נגיע אל ארץ ישראל – הזיקה אליה וההיאחזות בה לאורך הדורות.
מסענו יסתיים בפרק התשיעי, שבו נדון במשמעויות של מדינת ישראל המתחדשת ובערכיה המרכזיים, נפגוש את
העולים לארץ במשך הדורות, וניחשף אל מורכבותו של הפסיפס התרבותי המרהיב שיצרו בני הגלויות השונות. אל הספר
נושא/נושאים: , ארכיון
תוכן הספר:
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן

עמודים:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  26  
27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  
53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  
78  79  80  81  82  83  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  
104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  
129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  
154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  178  179  
180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  201  202  203  204  205  
206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223