ואלה תולדות - היהודים בימי הביניים בעולם הנוצרי ובעולם המוסלמי

מחבר: אורלי אילני
שנת ההוצאה: תשע"ב - 2012
מילות מפתח: חינוך ממלכתי דתי; הוראת היסטוריה; היסטוריה של עם ישראל; חינוך ממלכתי-דתי; בתי ספר ממלכתיים-דתיים; בתי-ספר ממלכתיים-דתיים; בתי ספר ממלכתיים דתיים; בתי-ספר ממלכתיים דתיים; הוראת הסטוריה; הוראה היסטוריה; היסטוריה יהודית; תולדות עם ישראל
הספר פותח בהצגה של הנצרות והחברה הנוצרית ושל האסלאם והחברה המוסלמית. על רקע זה מציג הספר את החברה היהודית בשני עולמות אלה ואת אתגריה הפיזיים, המשפטיים והרוחניים. חלקו השני של הספר עוסק בקהילה היהודית וביצירה היהודית לגווניה בימי הביניים. אל הספר
נושא/נושאים: , היסטוריה
תוכן הספר:
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

עמודים:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  
26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  
51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  
76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  
101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  
126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  
151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167