תקשורת תקבילית ותקשורת ספרתית : ניסויים - חלק ב

מחבר: צוות חינוך טכנולוגי מטח
שנת ההוצאה: תשס"ו - 2005
מילות מפתח: מערכות ספרתיות
הספר מחולק שלני חלקים: החלק הראשון עוסק ב "ניסויים בתקשורת תקבילית", החלק השני עוסק ב "ניסויים בתקשורת ספרתית".
הניסויים בספר זה נערכים בהדמיה, בסביבת תוכנת ההדמיה EWB. ניתן כמובן להפעילם אחרת - לאחר התאמה מסוימת. אל הספר
תוכן הספר:
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך

עמודים:
1  2  3  5  6  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  
29  30  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  
55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  
82  83  84  85  86  87  88  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  
109  110  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  123  125  126  127  128  130  131  132  133  134  135  136  137  
138  139  140  141  142  143  144