מדריך למורה : ימי הבית השני ותקופת המשנה והתלמוד - הנהגה, חברה ודת

מחבר: אורלי אילני
שנת ההוצאה: תשע"ג - 2012
מילות מפתח: הוראת היסטוריה; היסטוריה של עם ישראל; הוראת הסטוריה; הוראה היסטוריה; היסטוריה יהודית; תולדות עם ישראל
המדריך למורה שלפניכם מלווה את הספר "ואלה תולדות: ימי הבית השני ותקופת המשנה והתלמוד: הנהגה, חברה ודת".
הספר מיועד לתלמידים בכיתה ט' בהיקף לימוד של 03 שעות. הספר כולל חמש יחידות לימוד המשתרעות על פני ציר זמן שראשיתו בשנת 856 לפסה"נ עם גלות בבל וסיומו בשנת 833 לסה"נ בחתימת התלמוד.
היחידה הראשונה והיחידה האחרונה הן יחידות בחירה.
הספר נכתב על פי תכנית הלימודים החדשה לחמ"ד. במוקד התכנית עומדים עיצוב אורח החיים והזהות היהודית ובחלק מהנושאים היא מתבססת על ידע מוקדם. בראש כל פרק מופיע המוקד של הפרק בהתאם לסוגיה המרכזית ומוקדי ההוראה בתכנית הלימודים.
הבנת המוקד חשובה לתכנון ההוראה בהתאם למטרות התכנית ומסייעת לחלוקת השעות המומלצת לכל יחידה. לדוגמה, התכנית לא עוסקת במלכותו של הורדוס ובמפעלי הבניה שלו אלא בעמדות של קבוצות שונות בחברה היהודית כלפי השלטון הרומי. כמו כן אין בספר הצגה של גורמים למרד הגדול אלא דיון בתוצאותיו ובהשפעתו על אורח החיים והזהות היהודית (מתוך ההקדמה במדריך למורה). אל הספר
תוכן הספר:
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

עמודים:
1  2  3  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  
29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  
54  55  56  57  58  59  60