מרקם סיפורים : מפי יהודי אתיופיה - למורה בבית הספר היסודי

מחבר: מירי ורון, נעמי גורבט (ברודשטיין), יעל זהבי ומירה אואן
שנת ההוצאה: התשס"ב - 2001
מילות מפתח: סיפורי עם; יהודי אתיופיה; סיפורי-עם; מעשיות; מעשייה עממית; יהדות; יהודים; עדה; עידה; העידה; העדה; עידת; עדת; אתיופיה; אתיופית
בספר זה מובאים סיפורי הוראה של מורים, שמציגים דרך מיוחדת לחינוך לשוני (לטיפוח כישורי שפה).
בכל סיפור הוראה תיאור מפורט של עיסוק בטקסט כתוב ובחקירת מרכיביו הלשוניים תוך כדי הכנה של תוצר אמנותי.
סיפור ההוראה מדגימים איך משימה אמנותית שניתנת לילדים משמשת אמצעי לקריאה חוזרת ונשנית של הטקסט, מובילה להפעלת אסטרטגיות קריאה שונות, מזמינה כתיבה מכל מיני סוגים וסוגות, ומכוונת להשתתפות התלמידים במצבי-שיח רבים ושונים.
הטקסטים ששימשו בסיס להתנסויות של המורים הם סיפורי-העם שבספר "מרקם סיפורים - מפי יהודי אתיופיה" בהוצאת מטח. אל הספר
נושא/נושאים: , ספרי לימוד
תוכן הספר:
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

עמודים:
1  2  3  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  
28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  
53  54  55  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  
79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  
104  105  106  107  108  109  110  111  113  114  115  116  117  118  119  120  122  123  124  126  127  128  129  130