מישור החוף וצפון הארץ : מדריך למורה

מחבר:
שנת ההוצאה: תשס"א - 2000
מילות מפתח: גיאוגרפיה; מישור החוף; מחוז הצפון; גאוגרפיה; מישור חוף; משור החוף; אזור הצפון; צפון ישראל; צפון הארץ
העקרונות המנחים בספר הלימוד:
1. ביסוס חומר הלימוד על הגישה הרגיונאלית בגיאוגרפיה.
2. הדגשת עקרון יחסי-הגומלין בין האדם לסביבתו הטבעית.
3. מיקוד התכנים בגיאוגרפיה של שני האזורים בהווה:
-  בספר מודגשים תופעות ותהליכים כפי שהם בהווה.
- נושאים היסטוריים נלמדים בספר כאשר הם מסייעים להבהיר תופעות בהווה.
- נושאים סיסטמטיים )אקלים, כלכלה וכו'( נלמדים כאשר הם חיוניים להבנת שני האזורים בהווה. אל הספר
נושא/נושאים: , מדריכים למורה
תוכן הספר:
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

עמודים: