הפיתוח והתכנון המרחבי : מדריך למורה

מחבר: צביה פיין, אופירה גל, בילי סביר, מאירה שגב ואיריס שילוני
שנת ההוצאה: תשע"א - 2010
מילות מפתח: גיאוגרפיה עירונית; גיאוגרפיה פיסית; גיאוגרפיה כפרית; אי-שוויון מרחבי; עיר - גיאוגרפיה; גאוגרפיה עירונית; גאוגרפיה פיסית; גאוגרפיה כפרית; אי שוויון מרחבי
ייחודו של מקצוע הגיאוגרפיה הוא בראייה מערכתית ובין תחומית של תופעות ותהליכים - בסביבה הטבעית ובסביבה האנושית. הגיאוגרפים לומדים וחוקרים תופעות ותהליכים שיש להם ביטוי מרחבי, מסבירים אותם ומנתחים את קשרי הגומלין ביניהם.
נושאי היחידה "הפיתוח והתכנון המרחבי" בתכנית הלימודים החדשה נמצאים בחזית המחקר הגיאוגרפי, הם רלוונטיים לצורכי הלומד ולצורכי החברה והם מהווים סוגיות מרכזיות בדיון הציבורי בפתח המאה ה 21 .
הנושאים המרכזיים בתוכנית הם: תהליכי – הגלובליזציה והשפעתם על המרחב הפיזי והאנושי; תהליכי שינוי במרחב העירוני ובמרחב הכפרי; אי השוויון המרחבי המתבטא בפערים גדולים בין חבלים בעולם; השלכות – סביבתיות של הפיתוח המרחבי.
כדי לבחון את התהליכים והתמורות האופייניים לכל נושא, תוכנית הלימודים מציגה מושגים ומוקדי הוראה מרכזיים כגון: תפרוסת האוכלוסייה, פיתוח בר קימא, קשרים מרחביים, יחסי אדם סביבה, ניהול הסביבה ושימורה, מדדים לבחינת רמת פיתוח - ומאפייני החלוקה החברתית של המרחב העירוני.
מושגים ומוקדי הוראה אלה ישמשו כאבני דרך בפיתוח חומרי הלמידה. ספר הלימוד נותן ביטוי מלא לתוכנית הלימודים החדשה.
ספר הלימוד מזמין את התלמיד לחקור ולהבין את העולם בו הוא חי. בתהליך ההבניה של הידע הגיאוגרפי, התלמיד יתוודע לעולם מורכב המושתת מצד אחד על מערכות של תופעות, עקרונות וחוקים, ומצד שני הוא יתוודע לעולם הנתון לשינויים צפויים ובלתי צפויים, לאי ודאות ולדילמות ושאלות שנשארות פתוחות.
הידע שהתלמיד יצבור במהלך הלימוד בספר, המניפולציות שיערוך במידע, וההתנסות בפיתרון בעיות ובתהליכי קבלת ההחלטות הם חלק חשוב ממיומנויות החשיבה והביקורת המזומנות לו באמצעות חומרי הלימוד המוצעים. אל הספר
נושא/נושאים: , מדריכים למורה
תוכן הספר:
ישראל. משרד החינוך

עמודים:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  
26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36