מדריך למורה : מדעי החיים לכיתה ח

מחבר: מטח צוות מדע וטכנולוגיה
שנת ההוצאה: תשע"ב - 2012
מילות מפתח: רבייה (זואולוגיה); רבייה (ביולוגיה); מערכת העצבים; אקולוגיה; רבייה; רביה; התרבות; היתרבות; רבייה; ביוץ; ולדנות; רביה; התרבות; היתרבות; עצבים; איכות הסביבה; הגנת הסביבה; איכות סביבה
המדריך משולב בספר התלמיד, וכתובות בו הנחיות והערות דידקטיות למורה ותשובות לשאלות שבספר, המפתחות יכולות שונות של ידע, של הבנה, של יישום ושל חשיבה מסדר גבוה. המדריך למורה מכיל גם מבחר של פרטי הערכה (שלא נמצאים בספר לתלמיד) לבחינת הידע הנרכש, ותשובות לפריטים אלה. אל הספר
נושא/נושאים: , חט"ב
תוכן הספר:
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

עמודים:
א  ב  ג  ד  ה  ו  ז  ח  ט  י  יא  יב  יג  יד