מדריך למורה : מדעי החיים לכיתה ז

מחבר: רחל מינץ, יעל קשתן, שילה טיומני ונורית קינן
שנת ההוצאה: תשע"ב - 2011
מילות מפתח: ביולוגיה; מחזור החיים של בעלי חיים; מחזור החיים של בני אדם; אנטומיה ומורפולוגיה של הצמח; מחזור החיים של בעלי-חיים; מחזור החיים של בני-אדם; מעגל החיים האנושי; אנאטומיה ומורפולוגיה של הצמח; אנטומיה של הצמח; אנאטומיה של הצמח; מורפולוגיה של הצמח
המדריך משולב בספר התלמיד, וכתובות בו הנחיות והערות דידקטיות למורה ותשובות לשאלות שבספר, המפתחות יכולות שונות של ידע, של הבנה, של יישום ושל חשיבה מסדר גבוה. המדריך למורה מכיל גם מבחר של פרטי הערכה (שלא נמצאים בספר לתלמיד) לבחינת הידע הנרכש, ותשובות לפריטים אלה. אל הספר
נושא/נושאים: , חט"ב
תוכן הספר:
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

עמודים:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13