אתגר הרווחה במדינה הדמוקרטית : מדיניות חברתית-כלכלית בישראל

מחבר: שירה גודמן ומיכל ברק
שנת ההוצאה: תשע"א - 2011
מילות מפתח: פער חברתי; מדיניות חברתית; מדיניות כלכלית; פער; שוויון חברתי; שיוויון חברתי; אפליה; אפליה חברתית; אינטגרציה; אינטגרציה חברתית; מדיניות כלכלית - חברה; מדיניות רווחה; מעורבות הממשלה במשק; מעורבות ציבורית; תוכנית כלכלית
• פערי השכר בישראל גבוהים ביותר. האם יש לחוקק חוק המגביל את שכרם של הבכירים במשק?
• לאחרונה עלו מחיריהם של מוצרי החלב בישראל בשיעור ניכר, ושוב עולה השאלה: האם יש להטיל פיקוח על    מחיריהם של מוצרי מזון בסיסיים?
• בעיות רבות מאפיינות את שירותי הרכבות בישראל. האם יש להעביר את הפעלת הרכבות לידי חברה פרטית?
• בנגב ובגליל קיים מחסור במקומות עבודה. האם יש להעניק לחברות זרות מענקים ופטור ממס כדי שיקימו את מפעליהם באזורים אלה?
• ומה בנוגע לחינוך? האם יש לעודד הקמתם של בתי ספר פרטיים, או שמא יש לאסור על כך?
סוגיות אלה ואחרות עולות מדי יום במציאות של חיינו, והן מעמידות לפנינו דילמות לא פשוטות. כיצד קשורות דילמות אלה ללימודי האזרחות? את התשובה לכך, ועוד - תמצאו בספר אתגר הרווחה במדינה הדמוקרטי אל הספר
נושא/נושאים: , אזרחות
תוכן הספר:
מעלות הוצאת ספרים בע"מ

עמודים:
1  2  3  4  5  6  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  20  21  22  23  24  25  26  27  
28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  
54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  
80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  
106  107  108  109  110  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  132  
133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  152  153  154  155  156  157  158  
159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  178  179  180  181  182  183  184  
185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  
210  211  212  213  214  215  216