לחיות יחד בישראל ב' : ספר לימוד במולדת, חברה ואזרחות

מחבר: אופירה גל, צביה פיין ושירה גודמן
שנת ההוצאה: תשס"ו - 2006
מילות מפתח: ישראל; אזרחות; משפחה; כיתה; חברה אזרחית; Israel; מדינת ישראל; בית
"לחיות יחד בישראל" היא סדרת חומרי לימוד במולדת, חברה ואזרחות לכיתות ב - ד.
חומרי הלימוד נכתבו בהתאם לתכנית הלימודים החדשה של משרד החינוך, והם מהווים נדבך חשוב להכנת הלומדים לחיים במדינה ובעולם של ימנו.
תיאור: מה יש בסדרה?
• התכנים, הערכים, המושגים והמיומנויות הנדרשים - לפי אבני היסוד, הצירים והמודולות הכלולים בתוכנית הלימודים במולדת, חברה ואזרחות.
• חומר הלימוד מחולק ל- 3 שכבות הגיל ב, ג ו-ד. תלמידים שילמדו את כל הסדרה יקיפו את כל החומר הנדרש לפי תוכנית הלימודים.
• בכל כיתה הדגשים המיוחדים לה:
בכיתה ב - משפחה, בזהות האישית, חברתית ולאומית. אל הספר
נושא/נושאים: , לחיות יחד בישראל
תוכן הספר:
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

עמודים:
2  3  4  5  6  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  28  
29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  51  52  53  54  55  
56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  
82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  94  95  96  97  98  99  101  102  103  104  105  106  107  108  
109  110  111  112  113  114  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  
137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  160  162