הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים : מבוא להנדסת מחשבים-מבוא למיקרומחשבים ומיקרומעבדים (78-1043421)

מחבר: שרה פולק, יעקב שינבוים ונונל טירר
שנת ההוצאה: תשס"ד - 2004
מילות מפתח: מיקרומחשבים מיקרומעבדים
הספר פותח על ידי מט"ח, בשיתוף הפיקוח על מגמת אלקטרוניקה במינהל למדע ולטכנולוגיה במשרד החינוך והוא תואם את תוכנית הלימודים החדשה ב"אלקטרוניקה ומחשבים".
הספר עוסק, בשני פרקיו הראשונים, בתיאור עקרונות הפעולה של מיקרו-מעבדים ובתהליך הפיתוח של מערכת המבוקרת על-ידי מחשב. תיאור תהליכי הפיתוח השונים נעשה סביב מערכת ממשית הניתנת לבניה על-ידי התלמידים (סכמת המערכת מצורפת לספר). פרקים אלו מלווים תרגילים עיוניים ומעשיים רבים המסייעים להטמעת הנלמד. הפרק השלישי של הספר עוסק במבנה המחשב האישי, ומסביר את המערכות המרכזיות המרכיבות אותו, כגון - מבנה לוח-אם והתקני קלט-פלט. אל הספר
תוכן הספר:
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

עמודים:
2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  
29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  54  
55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  
82  83  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  105  106  107  108  
109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  
134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  154  155  156  157  158  159  
160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  
185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  
211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  235  237  
238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  
263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  
288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  
313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  
338  339  340  341  343  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  
365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  
390  391  392  393  394  395  396  397  399  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415