מים

מחבר: בילי סביר, יאיר הראל וירדנים ופלשתינים צוותי פיתוח ישראלים
שנת ההוצאה: 2004
מילות מפתח: זיהום מים; מים; איכות מים; מקורות המים; מיים
הספר פותח ביוזמת קבוצת העבודה לנושא המים, כחלק מתהליך השלום הרב-צדדי במזרח התיכון, תוך שיתוף פעולה של צוותים מישראל,מירדן ומהרשות הפלסטינית. הספר עוסק ב:מקורות המים ,שימושי המים, בעיות זיהום והמלחה של מקורות המים ובאתגרי ניהול ושימור המים. הספר מציג ומנתח את הנושאים הללו במבט אזורי. אל הספר
תוכן הספר:
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

WATERCARE

עמודים:
4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  
29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  
54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  
79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  
104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118