מדעי המחשב : מערכות מחשב ואסמבלי (יחי' לימוד חמישית)

מחבר: צוות חינוך טכנולוגי מטח
שנת ההוצאה: תשס"ז - 2006
מילות מפתח: מערכות מחשב ואסמבלי
ספר הלימוד "מבוא למערכות מחשב ואסמבלי" מותאם ליחידת הלימוד החמישית "מערכות מחשב ואסמבלי". הוא כולל 10 פרקים שמקיפים את כל נושאי הלימוד שבתכנית הלימודים. בספר מושם דגש על פיתוח תכניות בשפת אסמבלי, שיטות מיעון והשימוש בהן, אופן הרצת תוכניות הכוללות שגרות, מקרו ופסיקות. כמו כן מושם דגש על תיאור של מבנה מעבד מתקדם, שימוש בצינור הוראות לביצוע תכניות ותיאור השימוש בזיכרונות (מטמון, סגמנטציה, וירטואלי). כל פרק בספר מכיל גם מגוון רחב של דוגמאות ותרגילים. אל הספר
נושא/נושאים: , מדעי המחשב
תוכן הספר:
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

עמודים:
1  2  3  4  5  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  
52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  
77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  
102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  
128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  150  151  152  153  
154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  
179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  
204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  
230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  
255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  
280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  
305  306  307  308  309  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  
331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  345  346  347  348  349  350  351  353  354  355  356  357  
358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  
383  384