הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים : תקשורת אלקטרואופטית-נסויים ופרויקטים (1043824)

מחבר: צוות חינוך טכנולוגי מטח
שנת ההוצאה: תשס"ז - 2007
מילות מפתח: מערכות תקשורת; תקשורת אלקטרואופטית
ספר הניסויים והפרויקטים בתקשורת אלקטרואופטית "מכסה" את תכנית הלימודים ההתנסותית במקצוע "תקשורת אלקטרואופטית" בחלופה "מערכות תקשורת". חלקו הראשון של הספר מאפשר לתלמיד להכיר ולהתנסות בתופעות הפיזיקליות הקשורות בתקשורת אלקטרואופטית, הנעשית באמצעות סיבים אופטיים. דוגמאות לתופעות: החזרה, שבירה, נפיצה והתאבכות. חלק מהתופעות נלמדות באמצעות ניסויים ברכיבים ממשיים וחלקן באמצעות תכנת הדמיה. בהמשך הספר מוצעים ללומד ניסויים המאפשרים להכיר את המאפיינים השונים של הסיב האופטי כדוגמת צימוד מקורות אור לסיב, הנחתה בסיב ונפיצה בסיב. כמו-כן מתנסה הלומד בסוגים שונים של מקורות אור וגלאי אור. בחלק העוסק בפרויקטים, הלומד מרכיב מערכות תקשורת שונות, המבוססות על העברת מידע באמצעות אור, כדוגמת מערכת להעברת אות שמע באמצעות אור באוויר ובסיב; והעברת אות חוזי בשיטות אפנון שונות, באמצעות אור. בכל אחד מהניסויים ניתן רקע עיוני נרחב, מלווה בשאלות הכנה. את הניסויים ניתן לבצע באמצעות אביזרי תקשורת אופטית פשוטים ביותר, שעלותם נמוכה. אל הספר
תוכן הספר:
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

עמודים:
1  2  3  5  6  7  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  
28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  53  
54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  
79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  97  98  99  100  101  102  103  104  
105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  
131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  149  151  152  153  154  155  156  157  
158