English Online: Soul of a City, Proficiency 2

מחבר: צוות אנגלית מטח
שנת ההוצאה: 2003
מילות מפתח: שפה אנגלית; שפות; אנגלית; לשונות
התכנית כוללת 18 יחידות. לכל יחידה נושא מארגן המשקף תחומי עניין מרתקים: החדשות בעידן הטכנולוגיה (In the News),מקומה של מוזיקה בחיינו (Music Mania), אקולוגיה וסביבה (Earth Matters), הם רק חלק ממבחר התכנים האקטואליים המשמשים ללימוד ולתרגול מרכיבי השפה השונים.
הנושא המרכזי של הספר הוא "הגורמים ליצירת אוירה המייחדת ערים שונות", הספר נותן מענה לכל כישורי השפה הנדרשים לרמה 3, 2 Proficiency ומציע מיגוון רב של משימות ביצוע לצורך הערכה. הפרויקט המסכם הוא הכנת מדריך למבקר בעיר, והצגתו בפני קהל. אל הספר
נושא/נושאים: , ספרי לימוד
תוכן הספר:
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

עמודים:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  
26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48