מרקם סיפורים : מפי יהודי אתיופיה

מחבר:
שנת ההוצאה: התש"ס - 2000
מילות מפתח: סיפורי עם; יהודי אתיופיה; סיפורי-עם; מעשיות; מעשייה עממית; יהדות; יהודים; עדה; עידה; העידה; העדה; עידת; עדת; אתיופיה; אתיופית
ספר – מרקם סיפורים – מפי יהודי אתיופיה כל אחד מהסיפורים שבספר מופיע בעברית ובאמהרית ומציע התנסויות לשוניות מגוונות. העושר הלשוני של הסיפורים מזמן אפשרויות לשימוש מכוון בתבניות לשון, צירופים וביטויים. כל אלה מעשירים את השפה ועם זאת לא מקשים על קריאת הסיפורים ועל הבנתם. פעילויות יצירתיות המוצעות לתלמידים בעקבות קריאת הסיפורים מותאמים כך שיצריכו קריאה דקדקנית של הטקסט, עמידה על כל פרטיו והבנת משמעויותיו. טקסט חזותי עשיר, המורכב מפריטים מסורתיים ומודרניים של התרבות האתיופית משלים את הטקסט המילולי שבספר, מרחיב, מעמיק וצובע את חוויית הקריאה. תרבות יהודי אתיופיה, על מאפייניה וביטוייה האומנותיים במלל, ברקמה, בפיסול, באריגה ובציור מתגלה במלוא תפארתה בין דפי הספר ומשמשת מצע לעיסוק בחינוך הלשוני והתרבותי בכיתה. אל הספר
נושא/נושאים: , ספרי לימוד
תוכן הספר:
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

עמודים:
2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  
52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72