הזמנה לחקר: מערכי הנחיה למורים המנחים עבודות בבית-הספר העל-יסודי

מחבר: עליזה לזרסון
שנת ההוצאה: תש"ס - 1999
מילות מפתח: מחקר; הוראה
התכנית הזמנה לחקר מציעה הנחיה למורה שמלווה את תלמידיו בתהליך של חקר וכתיבה, כשותף וכמאמן. זהו מדריך מעשי בעל אופי של סדנה, המותאם לתהליך ההתפתחות של עבודת החקר. הוא עוסק בהיערכות לקראת הפעלת התכנית, בבניית סביבת החקר של התלמיד ובהתפתחותה של עבודת החקר.
התכנית כוללת מערכי מפגשים מפורטים המלווים ברציונאל, בהפניות לספרי יעץ, בדפי הנחיה ובקרה לתלמידים ובסיפורי מקרים. אל הספר
נושא/נושאים: , ספרי לימוד
תוכן הספר:
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

עמודים:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  
52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  63  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  
79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  
104  105  106  107  108  109  110  111  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  
130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  
155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  
180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  
205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  
230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245