English Online: Personal Portfolio-Intermediate 1

מחבר: דבי להב, אילנה ספקטור-כהן וקרן ארבל
שנת ההוצאה: 2005
מילות מפתח: שפה אנגלית; שפות; אנגלית; לשונות
התכנית כוללת 18 יחידות. לכל יחידה נושא מארגן המשקף תחומי עניין מרתקים: החדשות בעידן הטכנולוגיה (In the News),מקומה של מוזיקה בחיינו (Music Mania), אקולוגיה וסביבה (Earth Matters), הם רק חלק ממבחר התכנים האקטואליים המשמשים ללימוד ולתרגול מרכיבי השפה השונים.
הנושא המרכזי של ספר זה הוא "תקווה וחלומות לעתיד", הספר נותן מענה לכל כישורי השפה הנדרשים לרמה Intermediate 1 ומציע מיגוון רב של משימות ביצוע לצורך הערכה. הפרויקט המסכם הוא הכנת תלקיט מבוסס משימות הביצוע. אל הספר
נושא/נושאים: , ספרי לימוד
תוכן הספר:
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

עמודים:
2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48