על המפה: חוברת פעילויות בגיאוגרפיה לחטיבת הביניים

מחבר: אופירה גל
שנת ההוצאה: 2003
מילות מפתח: מפות; גיאוגרפיה; אטלסים; גאוגרפיה
חוברת הפעילות "על המפה" מאפשרת לגלות את היופי, העושר והכח הטמונים במפות.
חוברת הפעילות כוללת את הנושאים:
- מדימוי בראש לציור מפה
- אטלס - ספר המפות
- מה המיוחד במפה?
- הרשת הגיאוגרפית
- שפת הסימנים
- קנה המידה
- סוגי מפות
- ניתוח המרחב באמצעות מפות
- להיות קורא ביקורתי של מפות אל הספר
נושא/נושאים: , גאוגרפיה
תוכן הספר:
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

עמודים:
1  2  3  4  5  6  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
27  28  30  31  32  33  34  35  36  38  39  40  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  
56  57  58  59  60  61  62  63  64