מסע במרחבי כדור הארץ : פרקים נבחרים בגאוגרפיה פיזית

מחבר: מאירה שגב ובילי סביר
שנת ההוצאה: 2004
מילות מפתח: ארץ (כוכב לכת); גיאולוגיה; תנועות טקטוניות; גיאומורפולוגיה; כדור הארץ; כוכב לכת; כדור-הארץ; ארץ; תהליכים גיאולוגיים; תהליכים פנימיים; טקטוניקה; גיאו דינמיקה; גיאו-דינמיקה; גיאודינמיקה; תנועת הלוחות; תזוזת הלוחות; לוחות (ארץ); טקטוניקת הלוחות; תנועת היבשות; גיאו מורפולוגיה; גיאו-מורפולוגיה; תהליכים גיאומורפולוגיים; תהליכים חיצוניים
הספר "מסע במרחבי כדור הארץ" עוסק בשלושה נושאים מרכזיים של הגיאוגרפיה הפיזית: אסטרונומיה (כדור הארץ במסלולו), גאולוגיה (הכוחות הפנימיים), גאומורפולוגיה (הכוחות החיצוניים).
בספר קטעי מידע עדכניים, עשרות איורים תלת מימדיים, מפות וצילומי לווין. כן מועשר הספר בקטעי הרחבה והעשרה, במילון מושגים, בחקרי מקרה ובהפניות למקורות תוכן שונים באינטרנט. אל הספר
נושא/נושאים: , ארכיון
תוכן הספר:
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

עמודים:
1  2  3  5  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  23  24  25  26  27  28  
29  30  31  33  34  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  
56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  
81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  
107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  
132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  
157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168